Unsere Hunde

Rando vom Poppitz

Greta vom Deutschen Rosenhof

Renni vom Poppitz

Alfa vom Deutschen Rosenberg