Unsere Hunde

Rando vom Poppitz

Greta vom Deutschen Rosenhof

Renni vom Poppitz

Alfa vom Deutschen Rosenberg

Deckrüden

Fürst vom Deutschen Rosenhof

Fiete vom Deutschen Rosenhof

Gero vom Deutschen Rosenhof

Anton vom Deutschen Rosenhof

Don vom Buschlingsberg

Berry vom Hammelstaller Tanger

Glen vom Deutschen Rosenhof

Caesar vom Deutschen Rosenhof